שילמת סכום ארנונה מופרז? עו"ד ארנונה יכול לסייע לך

שילמת סכום ארנונה מופרז? עו"ד ארנונה יכול לסייע לך

כל תושב בישראל נדרש לשלם לרשות המקומית מיסים מוניציפליים. מטרת מס זה, המכונה "ארנונה", הוא על מנת לממן שירותים שונים שמספק הרשות לתושביה לרבות פינוי זבל, שירותי חינוך, העשרה ופנאי, תחזוקת מתקנים ציבוריים ועוד. במקרים רבים, אנו עשויים לגלות כי שילמנו סכום גבוה בהרבה מזה לו אנו מחויבים כדין. חיובים אלו עשויים להצטבר לסכומים כבדים ביותר ואיחור בתשלומים עלול לגרום לצבירת קנסות ולחובות שיהיה קשה להתמודד עמם. סיוע מגורם משפטי יוכל לספק לך כלים יעילים יותר להפחתת הסכום.

כיצד מחושב מס הארנונה?

המס מוטל על בנייני מגורים, אדמות חקלאיות ולמעשה כל קרקע תחת תחום שיפוטה של הרשות. החיוב השנתי של מס הארנונה, המשולם לרוב במספר פעימות לאורך השנה, עשוי להיות מחושב בדרכים רבות ומגוונות על פי שיקול דעתה של הרשות המקומית. כל רשות תמדוד את השטח תחת סטנדרטים אחרים, תצליב את החיוב על פי מספר הנפשות ותקבע תעריפים שונים. חשוב אמנם לדעת כי קיימים סכומים מינימליים ומקסימליים המעוגנים בחוק וחשוב להכירם על מנת לוודא כי הרשות המקומית שלנו לא חורגת מסמכותה.

כיצד לערער על חיובי ארנונה מופרזים?

החוקים המוניציפליים הם מורכבים ביותר וקשים להבנה אף לעין מיומנת. כפי שציינו, חוקים אלו גם ספציפיים לכל רשות ורשות ולכן, חשוב שיעמוד לצידך גורם מקצועי שיסייע לך בהגשת הערעור. עו"ד ארנונה מנוסה יוכל ללוות אותך לאורך ההליך ולספק לך ייעוץ משפטי חשוב שיקל עליך לקבל מענה ראוי.

עו"ד יוכל לסייע לך לבחון האם לאור הדינים החלים, חלב טעות במדידת השטח, בתעריפים שהוחלו עליך על פי סיווג הקרקע או האם קיימות הנחות או פטורים שלא נלקחו בחשבון כיאות. במידה ויימצא כי אכן חלה טעות, באפשרותך להופיע בפני ועדת ערר ולהציג את טיעוניך. עורך דינך יוכל לסייע לך לבסס טיעונים מתאימים ורלוונטיים ולהציגם בבית המשפט בצורה ראויה ומשכנעת. במקביל, יוכל נציגך לסייע לך להתמודד עם הליכי גבייה שהרשות המקומית עשויה הייתה להפעיל נגדך בשל חובות לא מוצדקים ולהקפיא אותם עד להסדרת ההליך ביניכם.

שמיטת חובות ישנים

הידעת? חובות מוניציפליים שנוצרו לפני 7 שנים ומעלה עשויים להוות עילה להגשת בקשה להתיישנות החוב ולביטולו. גם במידה וחלו הליכי אכיפה נגדך או אם מתנהל תיק בהוצאה לפועל בעניין זה, בקשה זו עודנה תקפה. כיום, בתי המשפט מגלים גמישות בתחום זה ופעמים רבות נפסקה התיישנות גם על חובות מוניציפליים בני 3 שנים.

קשיים ואתגרים כלכליים, לא חסרים בישראל. המיסוי הכבד והמכשולים הרבים שעומדים בפני עצמאים ושכירים כאחד עשויים להוות אבן ריחיים על צווארם של רבים. לכן, ההמלצה שלנו היא לגייס את כל האפשרויות שעומדות לרשותך על מנת לבטל את החובות ולזכות לייצוג הוגן ולחישוב מדויק וראוי של מסי הארנונה שלך.