רשלנות מקצועית של עורך דין

 

לעומת העבר, לא נדיר בימינו לראות עורכי דין בבית המשפט, לא כסנגורים שהגיעו להגן על נאשם, אלא כנתבעים ׳שנגררו׳ לבית המשפט על ידי הלקוחות שלהם, בגין רשלנות מקצועית.

אם מנסים להבין מה הביא לשינוי הגדול ולמספר התביעות שהלך וגדל, כנגד רשלנות מקצועית של עורכי דין, נראה כי אפשר לסמן כמה גורמים:

  • ביטוח אחריות מקצועית – ביטוח זה מכסה את עורכי הדין המבוטחים במקרים של תביעת רשלנות.
  • חיקוי של ארצות הברית – מדינה בה נפוץ להגיש תביעות כנגד בעלי מקצועות שונים.
  • עלייה במספר עורכי הדין בארץ – נראה כי ריבוי אנשי המקצוע בתחום, והתחרות העזה המתחוללת ביניהם, גורמת לעורכי דין לקחת על עצמם תיקים, גם בנושאים שהם לא בקיאים בהם. בנוסף, עומס התיקים גורם, מטבע הדברים, לכשלים המסתיימים בסופו של דבר ברשלנות מקצועית.

מהי רשלנות מקצועית?

רשלנות מקצועית באופן כללי, היא הפרה של חובת הזהירות המתקיימת בין איש המקצוע ללקוח שלו. חובת הזהירות היא הסדר ידוע בציבור, שבו הלקוח מצפה לרמת מקצועיות ולסטנדרטים של טיפול, שאמור להציע לו איש המקצוע.

רשלנות מקצועית איננה מעשה מכוון, אלא מעשה שנעשה בשוגג, או כמחדל, ובכול מקרה היא נוצרת כאשר איש המקצוע לא עמד בחובות המקצוע שלו.

לעיסוקים, הדורשים אישור ו/או רישוי, כדי שהאדם ייחשב לבעל מקצוע בענף מסוים, יש קוד אתי וסטנדרטים לטיפול בלקוחות, עליהם מסתמך הציבור כשהוא פונה לקבל את השירותים המקצועיים הללו. כישלונו של איש מקצוע לעמוד בסטנדרטים של המקצוע שלו, שעליהם מסתמך הלקוח, עלול לקבל תביעה בגין רשלנות מקצועית.

הסטנדרטים המקצועיים דורשים מאיש המקצוע לממש את המיומנות, ואת ההתמדה המצופים ממנו, לפי התקן המקצועי הקיים בזמן ביצוע המעשה הרשלני.

דוגמאות לרשלנות מקצועית של עורכי דין

משום שתחום הנדל״ן הוא תחום מורכב המצריך ידע וניסיון שאינם מנת חלקו של כל עורך דין, תביעות רבות קשורות בנושא הנדל״ן. דוגמאות:

  • חוסר התמקצעות בתחום הנדל״ן של עורך הדין, שהביא לפער בין הבטחת זכויות הלקוח, לבין טעויות הקשורות לנושא שביצע עורך הדין במהלך העסקה, בעת תכנון המס.
  • מקרה שבו עורך הדין לא בדק לעומק את מצבו החוקי של הנכס כמו: בדיקות בטאבו, במינהל הנדסה ברשות וכן הלאה.
  • מקרה שבו עורך הדין לא הגיש מסמכים כנדרש, כחלק מעסקת הנדל״ן. למשל, עורך דין שהסתמך על מסמך מזויף של הבנק שבו צוין גודל המשכנתא, במקום לפנות לבנק ישירות ולקבל מסמך מקורי ואמין.
  • מקרה שבו עורך דין אחד ניהל מו״מ לגבי מכירת נכס, כשהוא מתנהל בו זמנית לגבי אותה עסקה, מול שני אנשים שונים.
  • מקרים נפוצים אחרים קשורים ברשלנות הנובעת מכישלון בחישובי המסים. לדוגמה, עורך דין שנתן מידע שגוי ללקוח שביקש למכור נכס ורצה לדעת מהי חובת המס החלה עליו ומה היקפו של מס זה.

יחד עם זאת, חשוב להבין שמדובר בתביעה לרשלנות שקשה מאוד לכמת אותה. פשוט משום שלעתים קרובות קשה לקבוע מה בדיוק השפיע באופן ישיר על התוצאה הסופית הקלוקלת.