עו"ד תביעות אובדן כושר עבודה

עו"ד תביעות אובדן כושר עבודה

פוליסת אובדן כושר עובדה, כשמה כן היא, נועדה לאנשים אשר נפגעו במהלך תקופת עבודתם ואינם יכולים להשתכר למחייתם. יש אובדן כושר עבודה זמני עקב מחלות, תאונות וכדומה ויש אובדן כושר עבודה לצמיתות. הצורך לבטח מקורות הכנסה חייב להיעשות בגלל ההכרח לקיום המשפחה התלויה בפרנסת העובד. קיימות פוליסות מגוונות שכוללות בתוכן אלמנטים ופרמטרים שונים, ומומלץ להתייעץ לפני רכישתן עם מומחים לנושא דוגמת סוכן ביטוח ו/או עו"ד אובדן כושר עבודה.  בכל מקרה, הבסיס לכל הפוליסות דומה, המבטח מבטח עצמו על פי רמת ההכנסה שלו, ועל פי סכום הביטוח משולמת הפרמיה.

אי אפשר לבטח בסכומים העולים על ההכנסה החודשית, שכן, בעת אירוע ישולם, לרוב, אך ורק 75% מסכום הביטוח. כל זאת במקרה והמבוטח אכן עבד 12 חודשים לפני האירוע שגרם להפעלת הביטוח, כאשר הוא נמצא באובדן כושר עבודה מוחלט וזאת על פי מסמכים רפואיים, כאשר הוא אינו יכול לעבוד בעבודה סבירה אחרת עקב מצבו ובהתאם להכשרתו וכישוריו ועוד. למעשה, עיקר הויכוחים וחילוקי הדעות של המבוטח מול חברות הביטוח המבטחות וקרנות הפנסיה נסבות סביב תנאים אלו. מקרים של חוסר הסכמות אלו ואחרות נוספות יכולות להוביל לעיכוב תשלומים, או במצבים חמורים יותר, לדחיית תביעות של נפגעים. במקרה כזה, יש לערב עו"ד תביעות אובדן כושר עבודה.

בכל פוליסה יש הגדרות ותנאים למצבים שונים ובעת רצון למימוש הפוליסה עלולים להיגרם חילוקי דעות בקשר לסכום התשלום המגיע ועוד. נשאלות שאלות מה קורה כאשר העובד אינו עובד ברציפות במשך 12 החודשים הקודמים לתאונה או לפריצת המחלה? מה קורה בעת מצב שיקום או אשפוז? אלו הרחבות ניתן לקבל ומה קורה כאשר רוצים לממשם? מהי תקופת ההמתנה? האם יהיה צורך בחיתום רפואי חדש בעת הגדלת שכר או עם מעבר ממעסיק אחד למשנהו? האם ניתן לגרור פוליסה ממעסיק אחד לבא אחריו? מה קורה כאשר הוא זכאי לתשלומים בגין נכות? מה קורה כאשר יש מספר פוליסות? ועוד כהנה וכהנה שאלות ומצבים.

הגשת תביעה נעשית מיד לאחר שהאירוע קורה והיא חייבת לכלול צירוף מסמכים הכרחיים שבלעדיהם לא תידון כלל תביעה, או שהיא תידחה על הסף. מדובר, כמובן, על מסמכים רפואיים רלוונטיים, על אישור על גובה השתכרות. במקרה של שכירים – טפסי 101 המעידים על הכנסה שנתית, ובמקרים של עצמאים – אישור רואה חשבון על הכנסה שנתית. יש להציג אישורי משטרה או ביטוח לאומי למקרי תאונות דרכים או עבודה. במקרים של חילוקי דעות מהותיים יש, כאמור, צורך להיעזר בשירותי עו"ד תביעות אובדן כושר עבודה. כאשר הוא ייווכח שיש הצדקה לתביעה הוא ייצג את הלקוח. תחילה הוא ינסה לקבל פיצוי ישירות מול המבטחים, ובמידה ולא יצליח יגיש תביעה ויגן עליה בבית המשפט בהצלחה בעזרת כישוריו וכן, הידע והניסיון המצטברים שלו.