עברתם תאונת עבודה? כך ניתן להתמודד

עברתם תאונת עבודה? כך ניתן להתמודד

עברתם תאונת עבודה? נפגעתם ואתם לא בטוחים האם ניתן להגדיר זאת כתאונת עבודה? המאמר הזה בשבילכם. באמצעותו תוכלו להבין מהם השלבים שיש לעבור על מנת שביטוח לאומי יכיר בכם כנפגעי תאונת עבודה, ולאילו זכויות תהיו זכאים. ע"פ הגדרת ביטוח לאומי, תאונת עבודה היא: "תאונה תוך כדי ועקב עבודה, לרבות בדרך אליה וממנה, ובנסיבות כמפורט בחוק." כלומר מדובר בתאונה שהתרחשה במקום עבודתו של אדם, או בדרכו אליה, או בדרכו חזרה ממנה. כאשר התאונה נגרמה באופן פתאומי כתוצאה משליחות למשימה מטעם המעסיק, ובעקבותיה חלה פגיעה פיזית או פגיעה נפשית.

השלבים להכרה וקבלת הזכויות

ישנם שני שלבים שיש לעבור על מנת שתהיו מוכרים כנפגעי תאונת עבודה. בשלב הראשון עליכם להגיש תביעה לנכות מעבודה, תביעה לנכות מעבודה ניתן להגיש באופן עצמאי או ביחד עם עורך דין. בהתאם לכך תזומנו לוועדה רפואית שתקבל החלטה לגבי אחוזי הנכות שלכם. למעשה מדובר בטפסים שתוכלו למצוא באתר של ביטוח לאומי, אותם יש למלא ולהגיש באופן מקוון- באמצעות האינטרנט או באופן פיזי- לגשת לסניף הקרוב אליכם. את התביעה יש להגיש עד 12 חודשים ממועד התאונה. אם תאחרו את המועד, זכויותיכם עלולות להיפגע. במידה ועברתם את השלב הראשון, וביטוח לאומי הכיר בכם כנפגעים מתאונת עבודה, השלב השני כפי שכבר הזכרנו הוא קביעה של דרגת הנכות. בשלב זה תצטרכו לעמוד בפני ועדה רפואית אשר תקבע מהם אחוזי הנכות שלכם. לרוב הרופאים בוועדה קובעים נכות זמנית, ובתום התקופה מוגדרת נכות קבועה. במידה וקיבלת אפס אחוזי נכות, תוכלו בעתיד להשתמש בזה אם חלה החמרה כלשהי במצבכם, על מנת להגיש תביעה נוספת. ע"פ אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית יוחלט האם אתם זכאים לזכויות מביטוח לאומי ולאילו זכויות אתם זכאים.

מתי עליי להגיש את התביעה?

כפי שציינו חשוב מאד להגיש תביעה לנכות מעבודה עד 12 חודשים מיום התאונה. במידה ומתקיים איחור בהגשת התביעה, משמעות הדבר היא שעלולה להיות פגיעה חלקית ואפילו מלאה בזכאותכם לגמלה.

מהם דמי הפגיעה?

דמי פגיעה ע"פ הגדרת ביטוח לאומי הם: "תשלום שהביטוח הלאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ובתנאי שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה (הכול על פי אישור רפואי)."

דמי הפגיעה הם 75% מהשכר הממוצע של הנפגע, בשלושת החודשים האחרונים לפני הפגיעה. זהו תשלום עבור היעדרות ממקום העבודה עקב הפגיעה, אשר ניתן לקבל לא יותר מ-91 ימים, הנספרים מיום שלאחר הפגיעה. במידה והעובד אינו יכול לחזור לעבוד בתום 91 הימים האלו, הוא יקבל תשלום חד פעמי כפיצוי, או קצבה חודשית. החישוב לקביעת הקצבה החודשית יעשה בהתאם לחישוב דמי הפגיעה, ויינתן לעובד בתנאי שאין לו הכנסה אחרת. הזכאים לקבל תשלום חד פעמי הם אלו שנקבעו להם 10-19 אחוזי נכות בוועדה הרפואית. בהתאם לאחוז הנכות שנקבע ול-75% מהמשכורת הממוצעת בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, יחושב גובה הפיצוי.

מהי קצבת נכות מעבודה?

קצבת נכות היא קצבה המשולמת לאדם אשר מוגדר כנפגע תאונת עבודה ונקבעה לו דרגת נכות של 20% ויותר. קצבה זו מחושבת ע"פ 75% מהשכר הממוצע של הנפגע, בשלושת החודשים שלפני הפגיעה, כפול דרגת הנכות שנקבעה לו בוועדה הרפואית. ניתן לבקש תשלום חד פעמי במקום קצבה קבועה, אך דבר זה אינו מומלץ מאחר והוא מבטל את האפשרות העתידית להגיש תביעה להגדלת הקצבה, עקב החמרת המצב.

בתום התהליך, לאחר הגשת התביעה והוועדה הרפואית, יתכן שתהיו זכאים לקבל פיצוי חד פעמי או קצבת נכות קבועה. תשלומים אלו יכנסו לחשבון הבנק שציינתם בטופס הגשת התביעה. התשלום של קצבת נכות קבועה יתקבל לחשבון הבנק בכל חודש בתאריך ה-28 לחודש. אדם אשר קיבל דרגת נכות של 20% ומעלה, זכאי גם לקבל מביטוח לאומי תעודת נכה המקנה לו הקלות נוספות.