כיצד מבצעים מחיקת רישום פלילי?

כיצד מבצעים מחיקת רישום פלילי?

לעבר פלילי עלולה להיות השפעה ניכרת על עתידו של אדם, ולהכתים גם את שמו הטוב של אזרח שומר חוק. די בעבר פלילי ולו אזכור קל, כדי למנוע מבעדנו להירשם ללימודי משפטים ורפואה, וכן להתקבל למקומות עבודה שונים המתנים את הקבלה בהצעת תעודת יושר.

מהו רישום פלילי?

למשטרת ישראל מאגר מידע מקיף ובו ישנו רישום העבירות וההליכים הפליליים שננקטו כנגד כל אזרח ואזרח. תיקים שכאלו אכן יכולים להיסגר מפאת סיבות כאלו ואחרות לרבות חוסר עניין או מחסור בראיות, אך הם עודם יהיו קיימים, וישפיעו לשלילה על עתידנו.

על-כן, אנשים רבים ולהם עבר פלילי, מבקשים ולהתחיל באופן מסודר בהליך של מחיקת הרישום הפלילי. ביצוע פעולה שכזו באופן עצמאי יכולה להתברר כמלאכה מאתגרת למדי, ולו לאור הביורוקרטיה הרבה שממתינה להם. שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בסגירת תיק פלילי ומחיקת הרישום הפלילי, היא פעמים רבות עדיפה ולעתים אף נדרשת לצורך מקסום התהליך והשגת התוצאה הרצויה.

בין התיישנות למחיקת רישום

חשוב יהיה להבדיל בין שני מושגים שונים הקיימים בתחום.

מצד אחד ישנה התיישנות. זהו תהליך טבעי ששנות ההתיישנות כפופות למידת חומרת ונסיבות העבירה. בהתאם לחוק המרשם הפלילי, ישנן עבירות המתוקפות לפרק זמן הקצוב בחוק. פרקי זמן אלו נעים בין 7 ל-10 שנים, וזאת בהתאם לחומרת הענישה והעבירה.

מנגד, התיישנות איננה מוחקת את התיק לחלוטין. לשם כך יש לנקוט בצעדים שונים ולהתוות את האסטרטגיה המשפטית בהתאם לנסיבות הקיימות: מהו פרק הזמן שחלף מעת ביצוע העבירה, האם היה קיים לאותו אדם רישום קודם בפלילים? מהי חומרתה של העבירה שבוצעה? והאם היו נסיבות שונות שהשפיעו והובילו לדבר ביצוע העבירה ויש להתחשב בהן בבקשה למחיקה.

הליך המחיקה הלכה למעשה

ניתן למצוא מספר עילות שונות לסגירת התיק הפלילי:

חוסר ראיות: בתרחיש ובו גורמי אכיפת החוק לא מצאו בידיהם מספיק ראיות הקושרות את האדם לעבירה, או באם הראיות הקיימות אינן חזקות דיו כדי להביא להרשעה.

חוסר אשמה: בתרחיש ובו עלה כי החשוד לא ביצע את העבירה, הרי שהתיק כנגדו ייסגר. כמו כן, הרישום הפילי יימחק ללא כל התערבות חיצונית מצד עורך דין.

חוסר עניין לציבור: בתרחיש ובו חומרתה של העבירה היא נמוכה, הרי שיוחלט לנתב את המשאבים של המשטרה לפשיעות ארות.

על-כן, ראשית יש לבצע בדיקה של סיבת סגירת התיק. באם יימצא כי מדובר בחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, הרי שיש לבחון את הנסיבות ולהציג את הטיעונים בעד מחיקת הרישום הפלילי לאלתר.

יצירת נימוק מפורט

יש להגיש בקשה מנומקת ורצוי בלשונו של עורך דין ובהתחשב בתחיקות והתקנות השונות. הפניה מתקיימת אל מול המטה הארצי של המשטרה.

בבקשה זו חשוב לציין סיבות משכנעות דיו לסגירת התיק, וכן נימוק מפורט של השפעת הרישום הפלילי על חייו של מבקש המחיקה.