ייעוץ משפטי בנושא ירושות

ייעוץ משפטי בנושא ירושות

סוגיית חלוקת הרכוש בכל הנוגע לתחום הירושות והצוואות עלולה להיות  מורכבת וסבוכה פעמים רבות. כדי שלא להגיע למצב בו נוצרים חיכוכים משפחתיים על רקע חלוקת הרכוש או הטיפול בקיום צוואה הדדית, חשוב לפנות לייעוץ משפטי, אצל עורך דין אשר מתמצא בתחום. גם ביצוע בקשה לצו ירושה יכולה להיות תהליך פחות מורכב אם הוא מבוצע בצורה יעילה ובהנחיה מקצועית.

מצבים מורכבים בקיום צוואה

חוק הירושה אשר נחקק בשנת 1954 קובע כי כאשר אדם מת, הרכוש שלו עובר ליורשים שלו. אם הנפטר לא השאיר אחריו צוואה, היורשים שלו יקבעו בהתאם לחוק הירושה והמפורט בו. על מנת להוציא את קיום הצוואה אל הפועל יש צורך בביצוע בקשה לצו ירושה.
אולם, ישנם מקרים בהם האדם מעוניין לקבוע יורשים אחרים ממה שחוק הירושה קובע, או שהוא רוצה להחליט על חלוקה שונה של הרכוש שלו לאחר מותו. במצב זה החוק מגדיר ארבע אפשרויות לעריכה של צוואה: צוואה בכתב, צוואה בעל פה, צוואה בעדים וצוואה בפני רשות. דרך נוספת בה ניתן לערוך צוואה היא באמצעות עריכה של צוואה הדדית. צוואה זו היא צוואה משותפת לשני בני הזוג, אשר מעוניינים להוריש את הרכוש שלהם לבן הזוג ולאחר מותו לילדים שלהם או לכל אדם או גורם אחר עליו הם מסכימים.
במידה ואחד מבני הזוג מעוניין לבטל צוואה הדדית, ניתן לעשות זאת בתקופה בה שני בני הזוג חיים, וזאת על ידי מסירה של הודעה כתובה לצד השני. אם מדובר בביטול הצוואה לאחר שאחד מבני הזוג מת, בן הזוג שנותר בחיים חייב לוותר על החלק שלו בעיזבון או להחזיר אותו, כמובן בהתאם למקרה המסוים.
רק לאחר שהוסדר הנושא, ניתן לפנות ולהגיש בקשה לצו ירושה, ועל כן כדי למנוע הסתבכות של מקרים מסוג זה, כדאי לגשת לקבל ייעוץ משפטי מתאים.

חלוקת עיזבון

כאמור, על פי חוק דיני צוואה וירושה, כאשר האדם נפטר, עובר הרכוש ליורשיו. במידה והאדם הנפטר לא השאיר אחריו צוואה, היורשים יקבעו בהתאם לחוק הירושה ובהתאם לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה. את אותה בקשה לצו ירושה, יש להגיש למשרדיו של הרשם לענייני ירושה. רק באמצעות צו זה היורשים יכולים להעביר את הרכוש בבעלות האדם שנפטר על שמם של היורשים, את הכספים בחשבון הבנק שלו ועוד.
הבקשה רלוונטית בכל סוג של צוואה, בין אם מדובר בקיום של צוואה הדדית או צוואה מסוג אחר. ניתן להביע התנגדות לקיום הצוואה, בשל גורמים שונים. הסיבות  יכולות להיות חשש כי הצוואה נכתבה בלחץ או בהשפעה של גורם אחר בצורה לא הוגנת, או אם הנפטר היה במצב מנטלי שלא מאפשר לו לכתוב צוואה. לאחר שמוגשת התנגדות במסגרת בקשה לצו ירושה, ידון בנושא בית המשפט לענייני המשפחה, כדי להכריע בנושא. מסיבה זו חשוב מאוד, כאשר עולה החשש שהצוואה לא נכתבה בדעה צלולה או מתוך רצון אמיתי כפי שהחוק קובע, להתייעץ עם עורך דין המומחה בנושא של קיום צוואות. ייעוץ משפטי במקרים אלה יכול לחסוך זמן רב, וגם מצבים לא נעימים בין בני המשפחה או גורמים שונים שהיו קרובים לאדם שנפטר.