חשיבות ייצוג עורך דין מעצרים בשימוע פלילי

חשיבות ייצוג עורך דין מעצרים בשימוע פלילי

אנו נוטים להאמין שהליכים פליליים שמורים אך ורק לעבריינים מועדים ואנשים המעורבים בדרך קבע בפלילים. המציאות מראה, אמנם, כי גם אזרחים אשר בימים כתיקונם הינם שומרי חוק, עשויים למצוא את עצמם מנהלים תיק פלילי. רגעים כמו אלו עשויים להוות משבר לא פשוט ולטלטל את שגרת החיים מן היסוד. לכן, חשוב שיעמוד לצידנו גורם מקצועי מוסמך ומקצועי שיוכל לספק הכוונה וייעוץ לקראת הדיונים. במידה וישנו בסיס להוכיח את חפותך כבר במעמד השימוע, עשוי התיק להסתיים ללא כתב אישום.

מהו שימוע פלילי?

השימוע הינו דיון מקדמי בו מתאפשר לחשוד להציג בפני היחידה החוקרת או התובע טיעונים אשר יש בהם על מנת לבסס את חפותו או היעדר ראיות מבוססות נגדו ולמנוע את הגשת כתב האישום.

כל הליך פלילי, תחילתו בחקירה משפטית. במהלכה, תנסה המשטרה לאסוף עדויות וראיות שיוכלו לבסס חשד סביר אודות החשוב בעבירה. לאחר העברת תיק החקירה לפרקליטות, יהיה עליה להחליט האם להגיש כתב אישום בעניינו של החשוד. במידה ולא יהיו ראיות מספיקות או שלא ניתן לבסס אשמה באופן סביר, תעדיף הפרקליטות לסגור את התיק. השימוע הפלילי הוא ההליך בו עולה השאלה האם יש מקום להגשת כתב האישום.

ייצוג בהליך הוא קריטי

כאמור, חשודים רבים אינם מבקרים בבתי המשפט ובחקירות משפטיות לעתים קרובות ואינם מכירים היטב את ההליך הפלילי. ביסוס חשדות ואשמה בעבירה פלילית נעשה על פי כללים ועקרונות אשר הבנתם דורשת השכלה משפטית מעמיקה והיכרות עם המערכת. לכן, כדי לקבל את ההגנה הטובה ביותר ולשפר את סיכוייך לסגירת התיק בהקדם, חשוב להיעזר בייצוגו של עורך דין מעצרים. עורך דין בעל השכרה נרחבת בדיני מעצרים יוכל לעבור איתך על פרטי האירוע, ילמד את חומר הראיות ויבחן האם יש בהם על מנת לבסס אשמה. ניסיונו הנרחב ובקיאותו בחוקי המדינה ובתקדימים דומים תאפשר לו למצוא את כל הטיעונים הרלוונטיים כדי לשכנע את הפרקליטות לסגור את התיק.

האם כל חשוד בפלילים זכאי לשימוע?

כל ההוראות אודות ניהול הליך שימוע מפורטות בסדר הדין הפלילי 1982, סעיף 60 א'. על פי הוראות אלו, במידה והחשוד היה נתון במעצר בעת העברת תיק החקירה לפרקליטות והוגש נגדו כתב אישום, לא ייערך שימוע בעניינו. כמו כן, פרקליט המחוז רשאי בתנאים מסוימים לוותר על הליך השימוע. במידה וקיימים טעמים לכך, יש ליידע על כך את החשוד בהתראה של 30 יום על ידי מסירת ההודעה בדואר רשום והחשוד רשאי לרשות הרלוונטית ולהציג את טיעוני התנגדותו להגשת כתב האישום ללא שימוע.

תוצאות השימוע הן קריטיות

בין אם יוחלט להגיש כתב אישום ובין אם לאו, זוהי ההזדמנות הראשונה שלך להציג את טיעוניך ולבסס את הגנתך. לכן, חשוב להבטיח כי כבר בשלב הראשוני ביותר של ביסוס החשדות נגדך, תהיה לצידך הגנה משפטית.