חשיבות הליווי של עסקת מקרקעין על ידי עורך דין

חשיבות הליווי של עסקת מקרקעין על ידי עורך דין

ענף הנדל"ן והמקרקעין מביא עמו הזדמנויות כלכליות ואפשרות לתשואה מכובדת. עם זאת, עסקאותיו של ענף זה כפופות בהוצאות והשקעות עליהן מוטב לתת את הדעת באופן מושכל ונכון. מעבר לעובדה שרכישה גדולה נחשבת לצעד משמעותי ואף גורלי עבור רבים, חשוב לקחת בחשבון את מכלול הגורמים השונים שיכולים להשפיע על כדאיות העסקה וביניהם היטלי השבחה ומס שבח.

יהיה זה נכון לקבוע כי היעזרות בשירותיו של עורך דין נדל"ן, היא איננה רק עניין של אם 'כדאי או לא כדאי' שכן מדינת ישראל מחייבת זאת כחלק מן התהליכים הנדרשים לביצוע עסקאות מקרקעין. עם זאת, לעורך דין בעל מומחיות וניסיון בתחום הנדל"ן ישנו ערך מוסף חשוב וחיוני עבור האינטרסים של לקוחותיו.

בדיקת הנכס

נמצאים לקראת רכישת דירה? עריכת סיור פיזי בנכס היא חשובה ומשמעותית, אך ביצוע בדיקות מקדמיות הנערכות על ידי עורך דין לנדל"ן, הנו צעד חשוב אשר יכול לקבוע את כל עתידה של העסקה.

כחלק מעבודתו המשפטית, עורך דין המייצג את לקוחותיו, יבדוק אם דירה או מגרש לקניה נתונים לשעבוד או חכירה. נוסף על כך, לצורך בדיקת והבטחת בטחון לקוחותיו, תיבדק אמיתות זכויותיו של בעלי הנכס שתאשר כי לא ייגרם כל נזק לרוכש אשר מיוצג על ידי עורך דינו. בדיקות אלו יספקו לרוכש את תמונת המצב המלאה והעדכנית ביותר על הנכס ותקנה את האור הירוק הדרוש להתחלת המשא ומתן אל מול המוכרים.

נוסח החוזה ונספחיו

עינו המקצועית של עורך דין נדל"ן, כמו גם ניסיונו והיכרותו עם השוק, יכולים לספק מעטפת הגנה הרמטית הן על הרוכשים והן על המוכרים.

דוגמה נפוצה לכך היא שילובו של סעיף בגין איחור על מסירת דירה. בעת רכישת דירה מטעם קבלן, חשוב לוודא כי החוזה יעבור בדיקה מדוקדקת אצל איש מקצוע אשר יקבע אם גובה הפיצוי בעבור איחור במסירה, אכן מוענק על פי חוק.

למרבה הצער, ניסוחיהם של חוזים רבים המוצעים הן לרוכשים והן למוכרים, עלולים לכלול בתוכם סתירות כנגד החוק אשר עלולות להזיק לזכויותיהם של המעורבים בעסקת הנדל"ן. עין מקצועית אם כן, היא חלק בלתי נפרד מן התהליך.

יצירת סדר וארגון

פרויקט תמ"א 38 הינו דוגמה מצוינת לעסקת נדל"ן בה לייצוג מקצועי ואחראי של עורך דין ישנה השפעה גורפת על האינטרס של המיוצגים. בפרויקטים מסוג זה מעורבים הדיירים אל מול היזם / הקבלן. לצד חילוקי הדעות שבין שני הצדדים, שינוי המבנה והתחלת הפרויקט עלולים להביא גם למחלוקות פנימיות קשות אותן חשוב להסדיר מבעוד מועד בעזרת תיווכו של עורך דין.

פרויקט זה מערב בתוכו מגון רחב של מטרות ורצונות שונים ולכן חשוב לקבעם במטריה משפטית אשר תקדם את תהליכי הפרויקט ותיטיב עם כל הגורמים המעורבים בדבר.