חקירת הפרת זכויות יוצרים

חקירת הפרת זכויות יוצרים

 

 

הפרת זכויות יוצרים מעוגנת בחוק, ובכפוף לרשום ברשות הפטנטים מטעם משרד המשפטים, מצוינים קניינים רוחניים שונים שאמנם אין הם מהווים נכס מוחשי, אולם הם נמצאים תחת בעלותו של אדם או גוף, ולו זכויות שונות.

קניין רוחני כולל נכסים שאינם מוחשיים לרבות: פטנטים, עיצובים, יצירות, המצאות, שיטות, טכניקות, שם מסחרי או בהקבלה לאדם פרטי המוניטין האישי שלו.

מכאן שאפשר להבין את מידת המורכבות שעלולה להתרחש בעת חקירה פרטית שמטרתה להוכיח כי אדם מסוים השתמש בנכס שלא שלו, ולמעשה ביצע עבירה שעליה הוא צריך לתת את הדין או לשלם את החשבון עבור בעליו האמתיים.

הגשת תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים

לשם הגשת תביעה להפרתו, גניבתו או שימוש שלא כדין בקניין רוחני, יש ראשית לאסוף את הראיות המוכיחות כי אכן נעשה שימוש שכזה, ושהוא איננו משתמע לשני פנים.

כאן מגיע החשיבות של מידת איכות הראיות והיותן קבילות בבית המשפט. מוטב יהיה שלא להיכנס להליכים משפטיים ממושכים, כל עוד אין די ראיות אשר אכן קושרות את הנוגעים בדבר, לדבר העבירה.

יש לציין כי אם אכן נמצא שבוצעה הפרה בוטה של זכויות יוצרים, הרי שהבעלים המקוריים יכולים לקצור סכום לא מועט הכולל הן פיצויים והן השלמות רטרואקטיביות באשר לשימוש שנעשה בשמם או בכל קניין רוחני השייך להם.

איסוף הראיות

כתב התביעה הוא השלב הפשוט באופן יחסי, וקודם לו האתגר הרב שטמון באיסוף הראיות.

רבים מעורכי הדין העוסקים בדבר, נעזרים גם בשירותיהם של משרדי חקירה פרטיים המתמחים בחקירות קניין רוחני ובבדיקת הנושא על בוריו.

לרוב, איסוף ראיות שכאלו לא מתבצע רטרואקטיבית, כי אם באמצעות דיבוב הנחקרים, וכן שימוש בשירותיהם באופן שמעיד יותר מכול, על כך שהם אכן עושים שימוש לרעה בקניין רוחני של אדם אחר.

דוגמה לתרחיש שכזה: א' התפטר ממקום עבודתו שהתאפיין במתן שירותים ייחודיים בתחום החממות וגידול הצמחים. על השימוש בשירותים הייחודיים הוא לא חתם דבר, ולכן לא היה מחויב לאי-שימוש בידע שצבר. ועם זאת, הוא כן הציג את עבודותיו ממקום העבודה הקודם, וכן השתמש בשמו של העסק שממנו התפטר.

חקירה פשוטה שהשתמשה בשירותיו, הוכיחה כי הוא אכן משתמש בשם מסחרי שלא שלו, ואכן מציג את העבודות כתיק עבודות בטרם ביצוע המכירה והעסקה בפועל. גיבוש ראיות שכאלו לא יכול היה להתבצע ללא חקירה שאוספת ומתעדת את הראיות הללו.

בקשה לפיצויים

זכויות יוצרים הינם תחום שטמון בו לא מעט כסף ולעתים אף הון גבוה. ניתן למצוא לך אינספור אזכורים בגניבות מוזיקליות, ואף בשירים שכלל לא בוצעה גניבה, אך הם התבססו יתר על המידה בתבניתיות שלהם על שירים אחרים ולכן בעליהם המקוריים זכו בתמלוגים.

אם גם אתם חשים שמנצלים או משתמשים בשמכם הטוב, או שמא עושים שימוש בקניין רוחני ומרוויחים על חשבונכם, פנו עוד היום לייעוץ משפטי מקיף.