הליך גילוי מרצון – מה משמעות הליך זה, יתרונותיו הן לנישומים והן למדינה ולרשויות המס בישראל

הליך גילוי מרצון – מה משמעות הליך זה, יתרונותיו הן לנישומים והן למדינה ולרשויות המס בישראל

 

 

אם אתם משתייכים לאותם אזרחים שמעדיפים להסתיר מקורות הכנסה שונים מפני רשויות המס, ורוצים לחזור למסלול האזרח הישר ושומר החוק, תוכלו להגיש בקשה לגילוי מרצון, וליישר את ההדורים עם רשויות המס.

ואכן, נוהל גילוי מרצון שקבעה רשות המסים, נועד לעודד אנשים לגלות מרצון מקורות הכנסה שהסתירו עד כה מהרשויות. כלומר, מי שרוצה לדווח על הון שעד כה לא דווח, יוכל להיכנס למהלך גילוי מרצון ולשלם את המס הנדרש מהם, כחוק.

גילוי מרצון – עבר והווה

אבל אליה וקוץ בה. בספטמבר 2019, הסתיים נוהל גילוי מרצון, כולל נוהל גילוי מרצון אנונימי. כך נוצרה מציאות השוללת מהרשויות את האפשרות לא למצות את ההליכים הפליליים מאותם נישומים שרוצים לגלות מרצון את עבירות המס שלהם.

מציאות זה מצריכה מכול אזרח שמעוניין לעבור הליך של גילוי מרצון, להיעזר היום בייעוץ של עורך דין מומחה בתחום המס, שיוכל להתנהל במקצועיות ובזהירות הנדרשים, במציאות שבה לא מתקיים נוהל גילוי מרצון, כך שיוכלו להעניק לנישום את המענה הטוב ביותר למצבו.

נוהל גילוי מרצון שהיה מקובל בעבר, הגביל את שיקול הדעת של רשות המס וקבע שכול עוד הנישום מתנהל לפי הנדרש בנוהל, רשות המס לא תנקוט נגדו הליכים פליליים. היום, כל הנושא הזה פתוח לפרשנויות השונות ונתון לשיקול דעתם של הגופים אשר מטפלים במקרה של הנישום שלא שילם מס כנדרש. לכן, חשוב להיעזר בעורך דין שידע להסתמך על חובת החיסיון, שעדיין עומדת לזכותו של הנישום שרוצה לנטרל את האפשרות שייחשף לעבירה פלילית.

יתרונות ׳גילוי מרצון׳ לנישומים

  • גילוי מרצון מעניק לנישומים ימי חסד שבמהלכם הם יכלו להלבין הון שחור שהוסתר מרשויות המס, מבלי שיחשפו את עצמם להליך פלילי כלשהו.
  • מסלול אנונימי מאפשר לנישומים להגיש בקשה לגילוי מרצון, מבלי לחשוף את זהותם עד שבקשתם תאושר.
  • גילוי מרצון מעניק לנישומים הזדמנות לחזור לדרך הישר, ובעיקר לישון בשקט בלילות, מבלי לחשוש שמס הכנסה ׳יעלה׳ עליהם. זאת, בעיקר לאור הכלים המתוחכמים, המבוססים בחלקם על אמנות מס בינלאומיות, שקשה מאוד להתחמק מהם בימים עתירי טכנולוגיה אלה.

יתרונות ׳גילוי מרצון׳ למדינה ולרשויות המס

  • בעבר, הקניית האישור לגילוי מרצון הוסיפה למדינה מקורות הכנסה נוספים למדינה שהגיעו למיליארדי שקלים.
  • חוק גילוי מרצון, מקרב את המדינה למציאות שבה כל אזרחי ישראל משלמים מס כנדרש במדינה מתוקנת, ואין כאלה שמצליחים להתחמק מתשלומי מס, ומפילים את עיקר עול המיסים על האזרחים ההגונים והישרים.

לבסוף, נוהל ׳גילוי מרצון׳ של נכסים והכנסות, מציע הזדמנות לנישומים שהעלימו הכנסות או לא דיווחו על הכנסותיהם באופן מדויק, לחזור בהם ולתקן את דיווחי המס שלהם כנדרש בחוק. הליך גילוי מרצון מעודד את הנישומים (עסקים, עצמאיים או חברות) שבגין נסיבות שונות עברו על החוק לאורך זמן, לשלם את המסים שהם חייבים ולהימנע מהפעלה של הליכים פליליים נגדם.