הכנת דוח שנתי למס הכנסה

הכנת דוח שנתי למס הכנסה

לא פשוט לנהל עסק בישראל. המיסוי הכבד, הרגולציות המורכבות והחסמים הרבים שמטילה המדינה על בעלי עסקים הופכים את המשימה למורכבת ביותר. במציאות זו, אנו עדים לממצאים מדאיגים ביותר, כמו קריסה של 80% מהעסקים הקטנים בשנה הראשונה. לכן, בעלי עסקים נדרשים לגייס את כל כוחותיהם, כישרונותיהם ואת הסיוע העומד לרשותם כדי לייצר רווח ולייעל את פעילות העסק. מדובר בפעילות הישרדותית של ממש. אחד הדברים החשובים ביותר כדי להבטיח ניהול יעיל ותקין של העסק, הוא התנהלות מסודרת מול רשויות המיסים. הגשת הדוחות אודות תזרימי העסק שלך לרשויות המיסים היא קריטית כדי להימנע מביקורות ומסיבוכים מיותרים.

למה משמשים הדוחות לרשויות המס?

הדוחות מציגים בפרוטרוט את כל פעילותו הפיננסית של העסק ועל פיהם, מחשבות הרשויות את שיעור המס שלך. המס מוטל אך ורק על ההכנסה החייבת במס לאחר ניכויים. כלומר, הכנסתך בניכוי הוצאות מוכרות. מכאן אנו כבר יכולים להבין היכן דברים עלולים להשתבש. חישוב לא נכון של הניכוי, עשוי לגרום לנו לשלם הרבה יותר. במקרים מסוכנים אף יותר, אנו עלולים לבצע חישוב שגוי שיעלה את חשדם של רשות המיסים ויהווה עילה לחקירות בלתי נעימות.

אז מה עושים?

הדרך הנבונה והיעילה ביותר להבטיח כי התנהלותך הפיננסית עולה בקנה אחד עם הנחיות רשויות המס היא להיעזר ברו"ח מנוסה ומקצועי שיספק לך שירותי הכנת דוח שנתי למס הכנסה. בעל מקצוע בעל ניסיון נרחב, מכיר את כל הדרישות לעומקן, יסייע לך לארגן את פעילות העסק על מנת לעמוד בהן ויוכל להכין אותך לכל תרחיש.

מה נחשב כהוצאה מוכרת?

· כל הוצאה עבור ציוד לעסק או צורכי משרד.

· הוצאות נסיעה למטרות העסק.

· הפרשות לחסכונות פנסיוניים לחשבונך או לעובדיך.

· תרומות שהוכרו על ידי הרשויות כפטורות ממס.

· תשלומי מזונות.

בנוסף, חשוב לדעת כי המקבלים קצבת נכות, עולים חדשים והורים לילדים, זוכים לניכויים נוספים.

דברים שמומלץ לקחת בחשבון

אלו כמה דגשים שחשוב שניישם בעת מילוי הדוחות השנתיים שלנו. חשוב שנזכור, כל מה שנציין יילקח כפשוטו ועל בסיסו ייקבע שיעור המס השנתי שלנו. לכן, חשוב שנדייק ונפעל במשנה זהירות. הקפדה על כמה כללים ודגשים, תסייע לנו בכך.

· לא לשכוח לציין את כל נקודות הזיכוי שאנו עשויים ליהנות מהן ולוודא כי יש לנו סימוכין להן כמו דוחות על הפרשה לחסכונות פנסיוניות, תעודות נישואין, תעודת עולה או תעודת נכה.

· גם על הוצאות מוכרות, חשוב לזכור לשמור את כל הקבלות ולהורות לכל עובדיך לעשות כן.

· יש להימנע מכל אי תאימויות בין רישומיך לבין הדוח שנמסר לרשות המיסים, או בין הדוח שנמסר למס הכנסה לזה שנמסר למע"מ.

במידה ונערוך רישום מסודר וניעזר בגורמים מקצועיים, מובטח לנו שקט נפשי וייעול משמעותי בהוצאות העסק על מיסוי.